Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    Tradycyjny haft ludowy w stroju hrubieszowsko – tomaszowskim.   

   

   

  Tradycyjny haft ludowy w stroju hrubieszowsko – tomaszowskim
  Zamość 2011
  Autor:
  Elżbieta Piskorz – Branekova
  Koordynator projektu:
  dr Piotr Kondraciuk

   

  l1

  Zrealizowano przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo kulturowe,
  Priorytet 5. Ochrona dziedzictwa kultury ludowej.
  Projekt pt. „Tradycyjny haft ludowy w stroju tomaszowsko – hrubieszowskim”
  Partnerzy projektu
  Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
  Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

  OPIS WYDAWNICTWA

   

  Tradycyjne stroje i hafty

  hrubieszowsko – tomaszowskie

  (w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,
  Muzeum Regionalnego im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
  i Muzeum Zamojskiego w Zamościu)
  Strój, który po głębokim namyśle pozwoliłam sobie określać umownym mianem hrubieszowsko-tomaszowskiego, w granicach II Rzeczpospolitej, czyli
  przed rokiem 1939, noszono na południowowschodnich obszarach woj. lubelskiego, południowozachodnich wołyńskiego oraz północnowschodnich lwowskiego, czyli w polsko-ruskiej strefie kulturowej . Występował on na terenach ciągnących się szerokim pasem pomiędzy Hrubieszowem i Tomaszowem Lubelskim, na południowy wschód sięgając poza Rawę Ruską i Sokal, obejmując swym zasięgiem oba brzegi rzeki Bug. Geograficznie ziemie te leżą na Roztoczu Środkowym i Wyżynie Zachodniowołyńskiej (Wołyńskiej wysoczynie).W literaturze przedmiotu ubiór ten nazywa się różnie. Najczęściej występujące określenie to strój hrubieszowski lub tomaszowski , jednak po analizie tekstu pojawia się refleksja, że posiadają one wiele cech wspólnych lub praktycznie się nie różnią . Badacze z Ukrainy wywodzą jego nazwę od miasta Sokal i uważają za typowy dla Sokalszczyny (region etnograficzny w okolicach Lwowa) i zaliczają do grupy strojów wołyńskich .

  czytaj więcej:

  Bibliografia(pdf)
  Tradycyjne stroje i hafty hrubieszowsko – tomaszowskie(pdf)
  Słownik terminów ogólnych(pdf)
  Rodzaje ściegów(pdf)
  Katalog elementów stroju (pdf) – cz.1, cz.2, cz.3

   

  stars