Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1700.

 •    Numizmatyka   

  Zbiory działu numizmatyki i medali Muzeum Zamojskiego w Zamościu

  Zbiory numizmatyczne i medalierskie, gromadzone są w Muzeum Zamojskim od początku jego istnienia (1926 r.). Kolekcja muzealna, licząca ponad 12500 numizmatów, składa się z monet antycznych, średniowiecznych, nowożytnych (od XV do XX wieku), oraz banknotów polskich i obcych (od XVIII do XX wieku). Wśród medali, medalionów,
  plakiet i odznak, większość obiektów związana jest bezpośrednio lub pośrednio z historią Zamościa i Zamojszczyzny. Medale i odznaczenia są najmłodszą częścią zbiorów działu, wyodrębnionego w 1977 roku, nie mniej, zawierają wiele ciekawych przykładów XIX i XX wiecznego medalierstwa i grawerstwa.
  Na zbiór monet antycznych Muzeum Zamojskiego, składają się w większości denary rzymskie cesarzy Trajana i Hadriana (I-II w. n.e.), pochodzące ze skarbów monet z terenów dawnego woj. zamojskiego oraz darowizn i znalezisk pojedynczych, przekazanych do muzeum. Bezsprzecznie najciekawszym skarbem monet antycznych w zbiorach muzeum pozostaje znalezisko z Żulic, zawierające 169 egzemplarzy rzymskich monet denarowych z I i II w. n.e. cesarzy Nerona, Wespazjana, Tytusa i Domicjana.
  Monety średniowieczne reprezentowane są w kolekcji muzealnej przez pojedyncze egzemplarze denarów krzyżowych z XI wieku, monety władców polskich i europejskich od XI do XIV w.(m.in. denar króla Czech Wratysława II (1061-1092), brakteat protekcyjny księcia Bolesława Krzywoustego z ok. 1135 roku, grosze praskie królów
  Wacława II (1278-1305) i Jana Luksemburskiego (1311-1346) oraz półgrosze koronne króla Władysława Jagiełły z przełomu XIV i XV wieku i szelągi Zakonu Krzyżackiego z XIV i XV stulecia).
  Na obecnym etapie gromadzenia i opracowywania zbiorów Muzeum Zamojskiego, zasadniczą część kolekcji numizmatycznej stanowią jednak monety nowożytne od XVI do XVIII wieku.

  numizmatyka

  Talar koronny Zygmunta III Wazy, 1628r.
  Są to przede wszystkim talary polskie i europejskie XVI i XVII stulecia oraz licząca kilkaset
  obiektów kolekcja monet książąt pomorskich z XVII wieku, (dwu szelągi Filipa Juliusza, Franciszka księcia szczecińskiego i Ulryka biskupa kamieńskiego z mennicw Szczecinie, Koszalinie i Stargardzie). W kolekcji monet nowożytnych znajdują się także skarby monet XV-XVIII w., m.in. odkryte w drugiej połowie XX wieku, w Polanówce, Turkowicach i Potoczku na Zamojszczyźnie.
  Zbiór monet XIX i XX wiecznych, zgromadzony w muzeum, obok popularnych emisji monet obiegowych tego czasu, z różnych stron świata, zawiera także unikalne monety sześciogroszowe
  i dwuzłotowe, wybite w twierdzy zamojskiej podczas oblężenia rosyjskiego w 1813 roku.
  Kolekcja banknotów i papierów wartościowych, polskich i obcych, będąca częścią działu numizmatycznego muzeum, liczy ponad 3500 egzemplarzy. Trzonem jej pozostaje zbiór banknotów polskich i obcych po
  M. Kulikowskim, pozyskany do zbiorów muzealnych po śmierci kolekcjonera w końcu lat 60 tych XX wieku. Zbiór ten składa się z próbnych
  i obiegowych banknotów krajów Europy i Azji od polowy XIX do końca lat 60 tych XX wieku. W kolekcji muzeum znajdują się
  także obiegowe banknoty państw obu Ameryk i Afryki. Wśród emisji europejskich wyróżnia się m.in. zbiór banknotów emisji próbnych polskich i niemieckich z lat 20 tych XX wieku oraz banknotów (biletów) zastępczych emisji zastępczych na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim
  w latach 1910-1924. Wśród banknotów zastępczych, wyróżniają się niewątpliwie „Bony Zastępcze Miasta Zamościa”, o nominałach 5, 10, 20, 50 złotych, emitowane na terenie Zamościa i okolic w okresie od 16 VIII 1944 do przełomu III
  i IV 1945 roku.

  numizmatyka

  50 ZŁOTYCH BONN ZAMIENNY KASY MIEJSKIEJ MIASTA ZAMOŚCIA, 10 VIII 1944r.
  Eksponaty z kolekcji numizmatycznej Muzeum Zamojskiego, są częścią zarówno stałej ekspozycji historycznej muzeum, jak i były prezentowane na wielu wystawach czasowych, w tym także na wystawach o tematyce numizmatycznej, szczególnie w latach 1991-1995.
  Wybrane obiekty z kolekcji numizmatycznej i medalierskiej muzeum, zostały zaprezentowane w opracowaniach i katalogach, wydanych drukiem przez Muzeum Zamojskie.

  Są to:

  • „Skarby monet nowożytnych polskich i obcych XV-XVIII w. w zbiorach muzeów państwowych woj. zamojskiego”,
   oprac. J. Feduszka, E. Hanejko, W. Panasiewicz, J. Waszkiewicz,
   Muzeum Okręgowe w Zamościu, [Zamość 1992];
  • „Kolekcja monet nowożytnych XV-XVII w.,”
   Zamość 1995;
  • „Muzeum Zamojskie 1926-1996”
   red. P. Kondraciuk, A. Urbański, Zamość 1996, (s.69-72);
  • J. Feduszka, Zamojskie medale XVII-XX w.
   (Opracowanie i katalog), Zamość 1997.