Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    Ruś znana i nieznana   

  RUŚ ZNANA I NIEZNANA

  Pogranicze polsko – ruskie od X do XIV wieku

  Granica za Mieszka I powstawała na wschód od Grodów Czerwieńskich i Ziemi Przemyskiej, które to tereny przyłączył na krótko do Polski Bolesław Chrobry, a potem z niewielkimi przerwami pozostawały w strefie wpływów państwowych Rusi Halickiej prawie do końca XIV stulecia. Kazimierz Wielki pod koniec swego panowania w latach 1340-1366 podporządkował Polsce Ruś Halicką z Podolem a następnie Ruś Włodzimierską.

  W wiekach od X do XII obszar dzisiejszej Zamojszczyzny był areną różnorodnych kontaktów głównie Polaków i Rusinów, natomiast w stuleciach XIII i XIV mozaika kulturowa znacznie się wzbogaciła. To przede wszystkim kontakty handlowe na szlakach z portów nadczarnomorskich do Europy Środkowej (od Kijowa i Lwowa na Kraków i Śląsk) oraz również ze Słowacji, Węgier, Mołdawii (od południa) i Litwy (od północy) umożliwiły pojawienie się przedstawicieli tak egzotycznych narodowości jak Bizantyńscy Grecy i Żydzi, Ormianie, Gruzini, Muzułmanie ze Wschodu czy Litwini i Niemcy.

  Bywało, że granice zmieniały się wielokrotnie w krótkim czasie, ale poza nielicznymi wyjątkami nie dochodziło do rzezi i krwawych walk na dużą skalę, co pozwalało żyjącym tu ludziom realizować swe plany gospodarcze i dbać o tradycje kultury.

  Zabytki pochodzą ze zbiorów:
  Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie
  Muzeum Kresów w Lubaczowie
  Muzeum Regionalnego im.  J. Petera w Tomaszowie Lubelskim
  Muzeum Zamojskiego w Zamościu
  Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie
  oraz
  ze zbiorów prywatnych
  Fotoalbum z wystawy