Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    Projekty realizowane ze środków zewnętrznych.   

  Projekty realizowane przez Muzeum Zamojskie w Zamościu współfinansowane  ze środków zewnętrznych.

  „Wieś lubelska w fotografiach końca XIX – 1 połowy XX wieku”

  Sympozjum realizowane w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura ludowa i tradycyjna”

   
  Podczas Sympozjum zaprezentowane zostaną kolekcje fotografii o tematyce etnograficznej, m.in. ze zbiorów:  
  Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Muzeum w Łukowie, Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,  Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza
  w Chełmie,  Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Muzeum Fotografii
  w Zamościu, Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Archiwum Państwowego w Zamościu, Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz, Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowej.

   

   

   

  Projekt finansowany przez

   

  Rok 2013

   

  „Tradycyjne stroje i zdobienia z okolic Biłgoraja i Tarnogrodu”

  Zadanie realizowane w ramach programu/priorytetu:
  Dziedzictwo kulturowe/Kultura ludowa
  współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  Wysokość dofinansowania: 25 000zł.
  Projekt jest kontynuacją badań rozpoczętych w r. 2009 nad dokumentacją tradycyjnego haftu ludowego w strojach regionu lubelskiego. Dotychczasowym efektem tych działań jest opracowanie i wydanie drukiem opracowań tradycyjnych strojów i zdobień : „Tradycyjny haft ludowy w stroju zamojskim” (2009) oraz „Tradycyjne stroje i hafty hrubieszowsko-tomaszowskie” autorstwa Elżbiety Piskorz-Brenekovej.
  tradycyjny_stroj_bilgorajski_okladkaW ramach projektu przeprowadzono inwentaryzację stroju ludowego z okolic Biłgoraja i Tarnogrodu, zgromadzonego w zbiorach Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej oraz Muzeum Zamojskiego w Zamościu .
  Efektem projektu jest opracowanie naukowe stroju biłgorajskiego oraz pełnego katalogu elementów tego stroju w muzeach w Biłgoraju, Lublinie i Zamościu.

   

  Wydawnictwo dostępne jest w formacje pdf pod adresem http://muzeum-zamojskie.pl/6808   lub  na stronie Muzeum w dziale Wydawnictwa

   

   

   

  „Od Horodła do Horodła 1413-2013”.

  Wystawa realizowana w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet: Wspieranie działań muzealnych.
  Wartość projektu: 77.000 zł., dofinansowanie MKiDN – 60.000 zł.
  Partner w realizacji zadania: Muzeum Historii Polski w Warszawie.
  http://muzeum-zamojskie.pl/wp-content/uploads/2013/09/plakat-B1_net.jpgWystawa przygotowywana została w związku z 600 rocznicą podpisania w Horodle nad Bugiem unii polsko – litewskiej, która zapoczątkowała proces jednoczenia się obu narodów, zakończony podpisaniem unii lubelskiej w 1569 r. Na wystawie zaprezentowano eksponaty bezpośrednio dotyczące tego wydarzenia, w tym oryginalne dokumenty pergaminowe oraz przedmioty z epoki: broń, dzieła sztuki, źródła ikonograficzne. Wystawa składała się z dwóch części. Drugi wątek tematyczny wystawy poświęcony był miejscu, jakie w świadomości historycznej Polaków zajmowała unia horodelska i inne unie polsko-litewskie w okresie zaborów i po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 i 1989 roku. Przejawem tego były i są uroczyste jubileusze tych wydarzeń obchodzone od połowy XIX do początków XXI wieku. Obok wystawy w siedzibie Muzeum Zamojskiego przygotowano także obszerną wystawę planszową, która prezentowana była w Zamościu, Horodle, Warszawie i Hrubieszowie. W ramach projektu wydano także katalog wystawy z obszernymi tekstami informacyjnymi p.t. „Od Horodła do Horodła 1413-2013. Unia horodelska – dzieje i pamięć”.

  _MG_9943A  _MG_9267

   

  Wystawa: Od Horodła do Horodła unia horodelska – dzieje i pamięć (1413-2013)

  Horodło: Obchody 600-lecia Unii Horodelskiej

   

   

  Konserwacja zabytkowych mebli ze zbiorów Muzeum Zamojskiego w Zamościu.

  Realizacja w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet: Wspieranie działań muzealnych.
  Wartość projektu: 50.500 zł., dofinansowanie MKiDN – 40.000 zł.
  W ramach projektu poddano konserwacji i naprawy trzy unikatowe meble z kolekcji Muzeum Zamojskiego: komoda inkrustowana masą perłową, kabinet japoński i fortepian stołowy. Meble pochodzą z XVIII – XIX w. i należą do bardzo rzadkich, a w przypadku komody inkrustowanej macicą perłową – jedynych egzemplarzy w zbiorach polskich. Obiekty te po zakończeniu prac konserwatorskich zostały włączone do ekspozycji stałej.

   

   

   

   

   

   

  Tradycyjny haft ludowy w stroju tomaszowsko-hrubieszowskim

   

  Zadanie  realizowany w ramach programu/priorytetu:
  Dziedzictwo kulturowe/Kultura ludowa
  finansowanego ze środków Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego.
  Wysokość dofinansowania: 10 000zł.

   

  Projekt jest kontynuacją badań rozpoczętych w r. 2009 nad dokumentacją tradycyjnego haftu ludowego w strojach regionu lubelskiego.
  Dotychczasowym efektem tych działań jest opracowanie i wydanie drukiem opracowania p.t.”Tradycyjny haft ludowy w stroju zamojskim”, autorstwa Elżbiety Piskorz-Brenekovej.
  W ramach projektu przeprowadzona będzie inwentaryzacja stroju ludowego z okolic Tomaszowa Lubelskiego i Hrubieszowa zgromadzonego w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Muzeum Lubelskim w Lublinie, muzeach regionalnych i gminnych izbach  pamięci oraz u osób prywatnych.
  Badania prowadzone dotychczas w ograniczonym zakresie na obszarze Polski zostaną uzupełnione o obiekty znajdujące się na Ukrainie, w obwodach przygranicznych. Efektem projektu będzie opracowanie pełnego katalogu stroju ludowego, wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz  wzorników rysunkowych tradycyjnych haftów.
  Partnerzy projektu:
  Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
  Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
  Termin realizacji projektu: 12.12.1011r.

  Archeologia doliny polsko-ukraińskiej rzeki Warężanka

  Zadanie  realizowany w ramach programu/priorytetu:
  Dziedzictwo kulturowe/Ochrona zabytków archeologicznych
  finansowanego ze środków Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego.
  Wysokość dofinansowania: 40 000zł.

   

  Nadrzędnym celem zadania jest całościowe, monograficzne opracowanie archeologicznych materiałów powierzchniowych z badań AZP w 1986r., badań weryfikacyjnych przeprowadzonych wiosną 2011r. z uwzględnieniem materiałów aktualnie pozyskanych na przyległych terenach Ukrainy.
  Istnieje możliwość scalenia, skoordynowania i pełnej analizy materiałów zebranych w całym dorzeczu rzeki Warężanka przeciętej polski-ukraińską granicą państwową. Planowane wydawnictwo zawierające wyniki badań będzie pełną monografią dotyczącą pogranicznej części Grzędy Sokalskiej, zawierającą materiały pradziejowe i wczesnośredniowieczne.

  Partner projektu:
  Ratownicza Służba Archeologiczna – Państwowy Oddział Regionalny Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy – Lwów
  Termin realizacji projektu: 20.12.2011r.

   

   

   

   

   

   

  Śladami „renesansu lubelskiego” – regionalne formy architektury pogranicza polsko-ukraińskiego

  Muzeum Zamojskie we współpracy z Wołyńskim Muzeum Krajoznaczym w Łucku realizuje podprojekt pn. Śladami „renesansu lubelskiego” – regionalne formy architektury pogranicza polsko-ukraińskiego, w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug.

  Podprojekt realizowany jest na terenie Polski i Ukrainy od 1 października 2010 r. W ramach podprojektu przygotowywana jest dokumentacja fotograficzna zabytków architektury powstałych na obszarze Lubelszczyzny oraz zachodnich terenów Wołynia i obwodu lwowskiego w 1 połowie XVII, która posłuży do opracowania wydawnictwa książkowego.
  Prace nad projektem zostały zakończone 27 lutego 2011 r.