Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    Konferencja „Sztuka Ormiańskiej Diaspory”   

  Sztuka Ormiańskiej Diaspory

  27 – 30 kwietnia 2010

  W MUZEUM ZAMOJSKIM

  ul. Ormiańska 30

  22-400 Zamość

  Konferencja międzynarodowa organizowana przez Instytut Historii Sztuki UKSW, Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu oraz Muzeum Zamojskie w Zamościu.

  Konferencji towarzyszyć będzie wystawa pt.: ARS ARMENIACA

  W krajach Europy środkowej Ormianie osiedlali się od XIV wieku, w Rzeczypospolitej, na Węgrzech, w Mołdawii i Siedmiogrodzie, a w okresie późniejszym w Austrii i Czechach. W dotychczasowych przedsięwzięciach naukowych dotyczących ormiańskiej diaspory w Europie prezentowano w nie wielkim zakresie sztukę Ormian w omawianym regionie.

  W pierwszej części konferencji zaprezentowane zostaną referaty dotyczące sztuki w Armenii, Państwa Osmańskiego oraz Persji, skąd w czasach nowożytnych eksportowano wiele dzieł, przede wszystkim tkaniny, dywany i wyroby złotnicze. Osobny blok tematyczny stanowić będą zabytki przywiezione przez emigrantów z dalekiej Armenii, znajdujące się w kolekcjach polskich, ukraińskich, węgierskich, rumuńskich, serbskich i austriackich.

  W drugiej części konferencji prelegenci zaprezentować będą sztukę ormiańskiej diaspory na terenach historycznych Węgier, Rzeczypospolitej, Mołdawii, Siedmiogrodu, Austrii i Państwa Osmańskiego. Ukazane zostaną kazać związki artystyczne między ośrodkami w Italii i Francji w XVIII i XIX wieku.

  Uczestnikami konferencji będą historycy sztuki, historycy i konserwatorzy zabytków z następujących krajów: Armenia, Białoruś, Belgia, Bułgaria, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Izrael, Japonia, Macedonia, Polska, Rosja Rumunia, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Referaty zostaną wygłoszone w języku angielskim lub francuskim.

  Reprezentowane będą najważniejsze ośrodki naukowe zajmujące się sztuką ormiańską: Instytut Sztuki Akademii Nauk Armenii; Biblioteka Matenadaran w Erevaniu, Uniwersytet Kalifornijski w Fresno i Los Angeles, Uniwersytet w Lejdzie, Ecole pratique des Hautes Etudes, Paryż; The Oriental Institute, Oxford, Uniwersytet w Aix-en-Provence, Uniwersytet Architektury w Bukareszcie, Uniwersytet Arystotelesa w Tesalonikach i Uniwersytet Techniczny w Istambule.

  Przygotowywana jest wystawa zabytków ormiańskich ze zbiorów polskich wraz z katalogiem, w którym zostaną zaprezentowane opracowania naukowe z polską bibliografią dotyczącą sztuki ormiańskiej oraz szeroki opis zasobów Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Dodatkowo zaprezentowane zostaną osiągnięcia polskich konserwatorów, wykonujących prace restauracyjne we Lwowie, z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Organizowany jest jednodniowy objazd naukowy do Lwowa, dnia 30 kwietnia 2010.

  Program konferencji
  Streszczenie wystąpień
  Przygotowywany jest katalog wystawy
  Organizatorzy konferencji zamierzają opublikować w roku 2011 materiały z konferencji w kolejnym tomie Series Byzantina.

  Honorowy patronat:

  JEGO EKSCELENCJA PAN ASHOT GOLAYAN

  Ambasador Republiki Armenii w Polsce

  PAN MARCIN ZAMOYSKI

  Prezydent Miasta Zamość