Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    Wystawa „Ars Armeniaca”   

  Wystawa „Ars Armeniaca” zorganizowana została przez Muzeum Zamojskie i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wystawa ma na celu przedstawienie zespołów zabytków, najczęściej do tej pory nie publikowanych. Chcemy w ten sposób uzupełnić materiały zebrane w opracowaniach do wystaw z 1932 roku we Lwowie oraz z 1999 roku w Krakowie. Prowadzone prace inwentaryzacyjne w latach 2007- 2009 pozwoliły zebrać dzieła sztuki ormiańskiej znajdujące się w kolekcjach państwowych i prywatnych w Polsce i na Ukrainie.
  Na wystawie prezentowane są zabytki z muzeów ukraińskich – Lwowskiego Muzeum Historycznego oraz Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego we Lwowie. W muzeach tych zgromadzono eksponaty, pochodzące z tworzonego w latach 30. XX w. Archidiecezjalnego Muzeum Ormiańskiego we Lwowie. Na wystawie prezentowane są także zbiory z kolekcji polskich: Muzeum Narodowego w Warszawie, Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Biblioteki Narodowej, oraz z Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Wystawę uzupełniają zbiory muzeów zamojskich –  Muzeum Sakralnego Kolegiaty Zamojskiej, Muzeum Diecezjalnego oraz Muzeum Zamojskiego. Ekspozycja zorganizowana została w zabytkowych wnętrzach kamienic ormiańskich, w których zachowały się fragmenty ormiańskich polichromii z XVII wieku oraz kamieniarka i drewniane stropy z dekoracją snycerską.

  Na wystawie prezentujemy przeszło 100 eksponatów: są wśród nich iluminowane rękopisy ormiańskie, stare druki, wełniane kobierce z różnych ośrodków tkackich oraz reprezentatywna kolekcja pasów kontuszowych z warsztatów orientalnych i polskich.
  Dużą część ekspozycji stanowią szaty liturgiczne, uszyte z tkanin orientalnych i zachodnich, pochodzące z okresu od XVI do XIX w. Szaty liturgiczne pochodzą z archikatedry ormiańskiej we Lwowie oraz z kościołów ormiańskich na dawnych Kresach Rzeczypospolitej.
  Na uwagę zasługuje srebrny złocony krucyfiks z pocz. XVII w. z napisami ormiańskimi na stopie, ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego.
  Wśród eksponatów zamojskich do najcenniejszych należy ornat ze zbiorów Muzeum Sakralnego Kolegiaty Zamojskiej, pochodzący z kościoła ormiańskiego w Zamościu.

  Wystawa towarzyszy konferencji „Art of the Armenian Diaspora” .

  Honorowy patronat:

  JEGO EKSCELENCJA PAN ASHOT GOLAYAN

  Ambasador Republiki Armenii w Polsce

  PAN MARCIN ZAMOYSKI

  Prezydent Miasta Zamość

  Katalog wystawy,
  Fotogaleria wystawy