Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1700.

 •    Tradycyjny haft ludowy – promocja książki   

  Anna i Stanisław Jachymkowie
  Zagroda Guciów

  Andrzej Urbański
  Dyrektor Muzeum Zamojskiego

  Zapraszają do Zagrody Guciów w dniu 21 marca 2010 godz 15.00
  (w pierwszy dzień wiosny)
  W programie spotkania:
  • Prezentacja wydawnictwa  „Tradycyjny Haft ludowy w stroju zamojskim” – dr Piotr Kondraciuk

  • Pieśni i przyśpiewki z regionu zamojskiego w wykonaniu zespołu „Wesołe Gosposie”  z Kolonii Sitaniec

  • Guciowski poczęstunek


  Stroje ludowe i ich elementy pochodzące z regionu zamojskiego stanowią istotną część zbiorów etnograficznych zgromadzonych w Muzeum Zamojskim. Ich pozyskiwanie rozpoczęto z chwilą powołania naszej instytucji w 1926. Stale uzupełniania kolekcja ubiorów pochodzących z okresu od 2 poł. XIX w do poł. wieku XX zasługuje na kompleksowe opracowanie naukowe. Zbieranie i opracowywanie materiału do całościowej publikacji rozpoczął Józef Ryszard Kamiński – kustosz opiekujący się zbiorami etnograficznymi w naszym muzeum. Jego przedwczesna śmierć 10 marca 2009 roku przerwała te prace. Uznaliśmy, że należy je kontynuować. Zadania tego podjęła się pani Elżbieta Piskorz – Brenkova, kustosz Działu Etnografii Polski i Europy Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, która wykorzystała znajdujące się w zbiorach muzealnych materiały i przygotowała je do wydania. Realizację programu badawczego i druk publikacji wsparło finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest ona adresowana do wszystkich, którym kultura ludowa jest bliska: zespołów śpiewaczy, kół gospodyń wiejskich, ośrodków kultury regionalistów oraz osób profesjonalnie zajmujących się ta problematyką.
  Andrzej Urbański
  Dyrektor Muzeum Zamojskiego
  Do pobrania – pełna wersja wydawnictwa w formie elektronicznej (pdf)

  Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo kulturowe,
  Priorytet 5. Ochrona dziedzictwa kultury ludowej.