Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    Oświatowy   

  Realizacja programu edukacyjnego Muzeum Zamojskiego odbywa się w myśl zadań statutowych naszej instytucji oraz z potrzeb środowiska nauczycielskiego jak również z konieczności uatrakcyjnienia muzealnej oferty.

  Dział oświatowy zaprasza do skorzystania z lekcji muzealnych, zajęć warsztatowych, spotkań, które prowadzone są przez pracowników merytorycznych Muzeum Zamojskiego z wykorzystaniem zbiorów, prezentowanych na wystawach oraz pomocy audiowizualnych. Proponowane zajęcia tematycznie nawiązują do programów nauczania języka polskiego, historii i sztuki, prowadzone są w salach wystawowych muzeum oraz w zabytkowych obiektach na terenie miasta.

  Zajęcia edukacyjne proponowane przez Muzeum Zamojskie do wykorzystania przez środowisko pedagogiczne.

  Proponowane tematy:

  1.”Zamość. Przykład miasta polskiego odrodzenia”, lekcja rekomendowana dla klas IV, V szkół podstawowych.
  2.”Dom zamożnego zamojskiego mieszczanina w XVII wieku”, lekcja rekomendowana dla klas V szkoły podstawowej.
  3.”Akademia Zamojska, jej profesorowie i studenci” – lekcja w oparciu o wystawę stałą, zbiory starodruków oraz zwiedzanie obiektów związanych z tematem.
  4.”Inteligencja zamojska w dwudziestoleciu międzywojennym i ich losy w czasie okupacji niemieckiej”.
  5.”Obrzędy, zwyczaje wielkanocne na Zamojszczyźnie”. Zajęcia warsztatowe – wykonanie pisanki techniką batikową.
  6.”Zimowa plastyka obrzędowa”. Zajęcia warsztatowe – wykonanie prostej ozdoby choinkowej, pająka, łańcucha.
  Fotaalbum – „Świąteczne lekcje muzealne”
   
  7.”Włoskie inspiracje fortyfikacji zamojskich w XVI-XVII wieku”.
  8.”Powstanie listopadowe 1830-1831 w numizmatyce i medalierstwie” – lekcja w oparciu o prezentację oraz zbiory Muzeum Zamojskiego.
  9.”Znaleziska archeologiczne na Zamojszczyźnie, ich znaczenie dla ogólnopolskiej wiedzy o epokach prehistorycznych”.
  10.”Dzieje kolekcjonowania starożytności oraz badań archeologicznych na terenie południowej Lubelszczyzny i Wołynia w XIX i XX wieku”.
  11.”Różnorodność kulturowa regionu zamojskiego w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Formy osadnictwa, rodzaje gospodarki, wytwarzanie narzędzi i ozdób, pochówek pogrzebowy”.
  12.”Ozdoby w ubiorze społeczności gockiej ( I – IVw. n.e. )”. Zajęcia warsztatowe połączone z odtwarzaniem w modelinie paciorów szklanych.
  13.”Zamość w starej fotografii”.
  14.”Fotografowie zamojscy”.

  Zajęcia należy zamawiać w godzinach. 8.00 do 16.00 w dziale oświatowym pod nr tel.  84 638 64 94 w.5571  co najmniej siedem dni przed realizacją , opłata za jedną lekcję trwającą od 1 do 1,5 godz. wynosi 4 zł. od osoby oraz 30 zł. od grupy za prelegenta.

  e-mail: edukacja@muzeum-zamojskie.pl