Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    43. Kiermasz Wielkanocny   

  14 kwietnia 2019 r. w Niedzielę Palmową odbył się Kiermasz Wielkanocny na Rynku Wielkim oraz podsumowanie Konkursu na Palmy, Pisanki Wielkanocne w Muzeum Zamojskim.
  W 43. Konkursie na Palmy, Pisanki Wielkanocne wzięło udział 34 twórców ludowych z terenu Zamojszczyzny.
  Zgodnie z regulaminem konkursu komisja oceniła prace w dwóch kategoriach – tradycyjnej twórczości ludowej oraz współczesnej twórczości artystycznej nawiązującej do obrzędowości ludowej.
  Pierwszą nagrodę w kategorii tradycyjnej twórczości ludowej za palmy, pisanki otrzymała Krystyna Sioma z Dąbrowy Tarnawackiej.
  Dwie drugie nagrody otrzymały: Monika Molska z Szychowic oraz Katarzyna Zygmunt z Korytkowa Dużego.
  Za pisanki tradycyjne nagrody otrzymały: Henryka Gancarz ze Strzyżowa, Teresa Runo
  z Tereszpola Zaorendy, Alfreda Urbańska z Hrubieszowa, Monika Winiarczyk.
  Nagrodę specjalną za rzeźbę otrzymał Leonard Łoza z Niewirkowa.
  W kategorii współczesnej twórczości artystycznej nagrody otrzymały: Bronisława Ostrówka z Tyszowiec oraz Aleksandra Kapusta z Dołhobyczowa.
  Komisja konkursowa przyznała nagrodę specjalną dla Koła Gospodyń Wiejskich z Lipska za podtrzymanie tradycji Śniadania Wielkanocnego.
   
  Fundatorami nagród byli:
  Prezydent Miasta Zamość
  Starosta Powiatu Zamojskiego
  Wójt Gminy Zamość
  Muzeum Zamojskie w Zamościu
  Zamojski Dom Kultury w Zamościu