Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą  Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

  •    Powołanie Rady Muzeum Zamojskiego w Zamościu   

    Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach Prezydent Miasta Zamość powołał Radę Muzeum Zamojskiego w Zamościu na nową czteroletnią kadencję. W skład rady weszli:
    Marek Jawor, Marek Kołcon, ks. bp dr hab. Mariusz Leszczyński, Piotr Małysz, Roman Matuszewski, Stanisław Rudy, prof. dr hab. Ryszard Szczygieł, dr Bogdan Szyszka, Andrzej Zastąpiło.
    Na posiedzeniu organizacyjnym w dniu 5 kwietnia b.r. akty powołania członkom Rady Muzeum wręczyła Zastępca Prezydenta Miasta Zamość Małgorzata Bzówka. Członkowie Rady wybrali spośród siebie przewodniczącego, którym został ponownie profesor Ryszard Szczygieł. Wiceprzewodniczącym Rady na kolejną kadencję został wybrany dr Bogdan Szyszka. Do kompetencji Rady należy sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez muzeum powinności statutowych, oraz ocena przedkładanych przez dyrektora muzeum sprawozdań i opiniowanie planów działalności.