Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    390. rocznica śmierci Szymona Szymonowica   

  W Czernięcinie 5 maja 1629 roku zmarł Szymon Szymonowic, polski humanista i poeta doby renesansu, współorganizator Akademii Zamojskiej, bliski współpracownik Jana Zamoyskiego.
   Z tej to okazji Koło Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich wraz z Samorządem Wojewódzkim, Muzeum Zamojskim, PWSZ w Zamościu, zorganizowało trzydniową sesję krajoznawczą  „Szymon Szymonowic w Zamościu i Czernięcinie. W 390 rocznicę śmierci twórcy „Sielanek”.  Pierwszego dnia sesji  przewodnicy i zaproszeni goście mieli możliwość wysłuchania wykładów:
  – prof. dr hab. Ryszard Szczygieł: „Wokół pochodzenia Szymona Szymonowica”
  – prof. dr hab. Henryk Gmiterek: „Szymon Szymonowic a początki Akademii Zamojskiej”
  – dr Eugeniusz Janas: „Związki  Szymona Szymonowica z Janem i Tomaszem Zamoyskimi”
  – dr Bogdan Szyszka: „Zjazd Naukowy im. Szymona Szymonowica w Zamościu w 1929 roku”
  Podczas sesji miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomu „Amicus Museum”. To honorowe wyróżnienie otrzymał prof. dr hab. Ryszard Szczygieł.