Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą  Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

  •    Wmurowanie i odsłonięcie tablicy upamiętniającej akcję zamojskich Peowiaków   

    W dniu 7 grudnia z inicjatywy Prezydenta Miasta i Muzeum Zamojskiego powróciła na swoje historyczne miejsce tablica upamiętniająca akcję zamojskich Peowiaków, przeprowadzoną 1 listopada 1918 roku w celu rozbrojenia żołnierzy austriackich i przywrócenia na terenie regionu zamojskiego polskiej państwowości. Swoją obecnością w elewacji Starej Bramy Lwowskiej przypominała o tych wydarzeniach od chwili odsłonięcia 5 grudnia 1937 roku do początku lat pięćdziesiątych XX w. Zdjęta ze względów ideologicznych przetrwała do naszych czasów dzięki zapobiegliwości osób i instytucji świadomych jej symbolicznego znaczenia. Przez wiele lat znajdowała się w Muzeum Zamojskim, zaś w ostatnim czasie prezentowana była na wystawie „Zamojska droga do wolności – listopad 1918 roku w Zamościu”. Uroczystości ponownego odsłonięcia tej tak ważnej pamiątki rozpoczęły się 16 grudnia b.r. o godz. 13:00 wykładem kustosza zbiorów historycznych Waldemara Maziarczyka w Muzeum Zamojskim. o godz. 13:30 nastąpiło symboliczne odsłonięcie tablicy przy Starej Bramie Lwowskiej.