Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą  Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

  •    Zmarł prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk   

    W dniu 4 października 2018 r. zmarł wybitny historyk sztuki epoki nowożytnej, prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk, autor wielu prac naukowych i popularyzatorskich dotyczących sztuki i kultury Zamościa, zasłużony dla miasta i regionu. Urodził się w Goraju, miejscowości historycznie związanej z Ordynacją Zamojską. Marzył o studiowaniu architektury i w tym celu doskonalił swoje umiejętności rysunkowe, które później wykorzystywał w pracy historyka sztuki, m.in. sam ilustrował kolejne wydania swoich przewodników po Zamościu. Ostatecznie studiował historię sztuki, początkowo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie w Uniwersytecie Warszawskim, z którym związał swoją karierę naukową. Prof. Kowalczyk był też związany z Muzeum Zamojskim. Był autorem scenariusza przygotowanej w latach 60. ubiegłego wieku wystawy historycznej, a także dużej wystawy promującej Zamość na Zamku Królewskim w Warszawie w 1983 r. Konsultował teksty historyczne oraz recenzował prace naukowe pracowników Muzeum, uczestniczył w konferencjach. Przez dwie kadencje był także członkiem Rady Muzeum Zamojskiego. Podczas każdego pobytu w Zamościu zawsze odwiedzał Muzeum i interesował się jego bieżącą działalnością. Nasza instytucja wiele mu zawdzięcza. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!