Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą  Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

  •    Promocja reprintu „Zbioru praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego   

    W Muzeum Zamojskim 2 czerwca odbyła się promocję reprintu „Zbioru praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego (1717-92), prawnika, Kanclerza Wielkiego Koronnego i X Ordynata.

    Opracowany przez Andrzeja Zamoyskiego zbiór praw I Rzeczpospolitej, będący próbą pełnej kodyfikacji prawa przed Konstytucją 3 Maja, m.in. uwalniał od poddaństwa część chłopów, a także proponował system umów i kontraktów między włościanami a dworem. Przez część szlachty i magnaterii został uznany za zbyt radykalny i odrzucony przez Sejm w 1780 r.