Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    IX WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY „Dzieci Zamojszczyzny. Dziennik z lat okupacji”   

  17 maja 2018 r. odbył się finał IX Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Dzieci Zamojszczyzny. Dziennik z lat okupacji”, który adresowany był do uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Zamościu we współpracy z Muzeum Zamojskim oraz Kołem Przewodników Terenowych PTTK im R. J. Zamoyskich. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Zamość, Lubelskiego Kuratora Oświaty, IPN Oddział w Lublinie oraz ŚZŻAK Oddział w Zamościu. Patronat medialny nad konkursem sprawowało Katolickie Radio Zamość.
  Bohaterem tegorocznej edycji był Zygmunt Klukowski, wyjątkowa postać związana z Zamojszczyzną, prawdziwy „człowiek renesansu” – lekarz, bibliofil, historyk regionalista, kolekcjoner, działacz społeczny i konspiracyjny, oficer AK , niezwykły kronikarz Zamojszczyzny. Swoje wspomnienia z czasów II wojny światowej oraz relacje z wydarzeń tamtych tragicznych dni zawarł w publikacji „Dziennik z lat okupacji 1939 – 1944”, która w 1947 r. stanowiła materiał dowodowy w jednym z procesów norymberskich – w procesie funkcjonariuszy Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa SS. Sam Zygmunt Klukowski został powołany jako świadek oskarżenia w sprawie pacyfikacji Zamojszczyzny oraz losów Dzieci Zamojszczyzny.
  Do konkursu zgłosiło się pięć szkół:
  1. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie
  2. Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
  3. Zespół Szkół w Krasnobrodzie
  4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu
  5. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Zamościu
  Warstwę merytoryczną opracowała p. Maria Rzeźniak z Koła Przewodników Terenowych PTTK im. R. J. Zamoyskich. Za logistykę konkursu odpowiadała p. Jolanta Puźniak- Głąb, pracownik Muzeum Zamojskiego oraz p. Małgorzata Drozd i p. Marta Słomianowska, nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu.
  Jak co roku uczestnicy konkursu brali udział w żywej lekcji historii, którą poprowadził dla nich p. Mirosław Bańkowski, starszy kustosz Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania ekspozycji Muzeum Zamojskiego, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odegrał Zygmunt Klukowski przy powstawaniu muzeum w Zamościu. Następnie grupa udała się do Pawilonu pod Kurtyną, gdzie młodzi pasjonaci historii mogli prześledzić losy Zamojszczyzny na tle działań wojennych i rozwoju techniki w XX w. Ostatnim punktem wycieczki było Muzeum Martyrologii „Rotunda”. To tutaj przetrzymywany był Zygmunt Klukowski, a obecnie znajduje się ekspozycja poświęcona tragicznym losom Zamojszczyzny i jej mieszkańców podczas II wojny światowej. Wszyscy z uwagą słuchali przewodnika, ale szczególną aktywnością, ciekawością i wiedzą wyróżnili się: Dawid Pakuła z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie oraz Jakub Nizioł ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu.
  Tradycją konkursu już się stało, że organizatorzy zapewniają uczestnikom „małe co nieco”. W tym roku młodzież została zaproszona na pyszną pizzę do Restauracji SobiePan na Rynku Wielkim.
  Podsumowanie konkursu odbyło się w Galerii Rzeźby prof. Mariana Koniecznego, gdzie p. Agnieszka Jaczyńska, wicedyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu i Gość Honorowy konkursu w paru słowach posumowała wiedzę o tegorocznym bohaterze – Zygmuncie Klukowskim, który dla niej jest postacią szczególnie bliską, ważną i godną naśladowania.
  Nadszedł czas na ogłoszenie wyników. P. Alicja Dubel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu przywitała wszystkich gości przybyłych na tę uroczystość: p. Sławomira Zawiślaka – Posła Ziemi Zamojskiej, Prezesa ŚZŻAK Oddział Zamość, który również był jednym z fundatorów nagród, p. Jerzego Michalskiego – Zastępcę Dyrektora Oświaty Miasta Zamość, p. Andrzeja Urbańskiego – Dyrektora Muzeum Zamojskiego oraz p. Dominikę Gil – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Zamościu.
  Oto wyniki:
  KATEGORIA – PRACA LITERACKA
  I miejsce – Szymon Drozd – Szkoła Podstawowa nr 7 im A. Mickiewicza w Zamościu
  II miejsce – Aleksandra Tyrka – Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
  III miejsce – Emilia Prokop – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie
  KATEGORIA – PRACA PLASTYCZNA
  I miejsce – Julia Guz – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie
  II miejsce – Katarzyna Zubala – Szkoła Podstawowa nr 7 im A. Mickiewicza w Zamościu
  III miejsce – Hanna Kawalec – Szkoła Podstawowa nr 7 im A. Mickiewicza w Zamościu
  Wyróżnienie – Dominika Zezula – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie
  Wyróżnienie – Karol Gajak – Szkoła Podstawowa nr 7 im A. Mickiewicza w Zamościu
  Wyróżnienie – Agnieszka Tokarska – Szkoła Podstawowa nr 7 im A. Mickiewicza w Zamościu
   
  KATEGORIA – TEST WIEDZY
  I miejsce – Maja Tymecka, Katarzyna Zubala, Jakub Nizioł – Szkoła Podstawowa nr 7 im A. Mickiewicza w Zamościu
  II miejsce – Aleksandra Karpińska, Oliwia Karpińska, Aleksandra Szatała – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie
  III miejsce – Gabriel Gałan, Monika Łasocha, Alan Cisek – Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
  NAGRODĘ GŁÓWNĄ za najlepszą wiedzę historyczną zdobył Jakub Nizioł ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Zamościu
   
  Serdeczne gratulacje dla wszystkich wyróżnionych i nagrodzonych uczestników, a dla nauczycieli piękne podziękowania za to, że dbają o przekazywanie podopiecznym wiedzy o swoim regionie, tak daleko wykraczającej poza podstawę programową, wiedzy trudnej i bolesnej, ale bardzo ważnej, bo jak powiedział Jan Paweł II „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.”