Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    „Orzeł Biały – Nasza Duma” – wystawa pokonkursowa   

   
  Muzeum Zamojskie zaprasza do Galerii Rzeźby prof. Mariana Koniecznego, Planty Zamojskie przy ul. Łukasińskiego 2B do zwiedzania wystawy pokonkursowej „Orzeł Biały – Nasza Duma”.
  W 2018 z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach jubileuszowych obchodów Kancelaria Senatu ogłosiła ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł Biały – Nasza Duma”, na terenie województwa lubelskiego, organizatorem konkursu był Senator RP Jerzy Chróścikowski
  19 marca 2018 roku w Galerii Rzeźby prof. Mariana Koniecznego, odbyło się otwarcie wystawy oraz uroczystość nagrodzenia i wyróżnienia prac konkursowych.
  W kategorii szkól podstawowych wpłynęło – 154 prace z 62 szkół , natomiast w kategorii szkól ponadpodstawowych wpłynęły 62 prace z 30 szkół ponadpodstawowych.
  Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowała się praca Karola Daniłowicza ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michalowie oraz praca Pauliny Chwedorowicz z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie.
  Muzeum Zamojskie zaprasza do zwiedzania wystawy „Orzeł Biały – Nasza Duma”.
  Galeria Rzeźby prof. Mariana Koniecznego w okresie od października do kwietnia czynna po zgłoszeniu w kasie Muzeum Zamojskiego, przy ul. Ormiańskiej 30 tel. 883 375 564 lub 883 375 571, e-mail: edukacja@muzeum-zamojskie.pl