Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    10.lecie Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu   

  W Muzeum Zamojskim w Zamościu w dniu 7 października 2017 roku odbyła się konferencja z okazji 10. lecia Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Katedrze Zamojskiej, następnie w Muzeum wygłoszono 10 referatów o tematyce cmentarnej. Na wstępie ks. Witold Mikulski wygłosił referat „Cmentarz w ujęciu teologicznym”, Pani Anna Sokołowska zaprezentowała życiorysy znanych Zamościan, spoczywających na cmentarzu parafialnym w Zamościu, ks dr Adam Firosz przedstawił aspekt formalny „Nadzór właścicielsko – administracyjny parafii katedralnej nad cmentarzem parafialnym w Zamościu”.

  Konferencje prowadził Pan Łukasz Kot, organizatorem był Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

   

  Program konferencji:

  Referaty cz. 1 (10:20-11:15)

  1. mgr Maria Fornal – Cmentarz jako zjawisko kulturowe

  2. ks. mgr Witold Mikulski – Cmentarz w ujęciu teologicznym

  3. mgr Danuta Kawałko – Cmentarze województwa zamojskiego

  4. mgr Jakub Żygawski – Dzieje i lokalizacja dawnych zamojskich cmentarzy w oparciu o archiwalne opracowania kartograficzne z XVIII-XX wieku

  5. mgr Anna Sokołowska – Znani zamościanie na cmentarzu parafialnym w Zamościu

  6. dr Agnieszka Szykuła-Żygawska – Zabytkowe krzyże żeliwne na cmentarzu parafialnym w Zamościu

  Przerwa kawowa (11:15-11:30)

   

  Referaty cz. 2 (11:30-12:15)

  1. dr Anna Cwener, mgr Krzysztof Wojciechowski, mgr Tomasz Kobylas – Przyroda cmentarza parafialnego w Zamościu

  2. ks. dr Adam Firosz – Nadzór właścicielsko-administracyjny parafii katedralnej nad cmentarzem parafialnym w Zamościu

  3. mgr Grażyna Żurawicka – Cmentarz parafialny w Zamościu – zagadnienia konserwatorskie

  4. dr Łukasz Kot – Powstanie Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu

  5. mgr Janusz Kawałko – Działalność Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu

  6. mgr Maciej Filip – Konserwacja i renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Zamościu w latach  2006-2016

   

  Konferencja_1