Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą  Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

  •    Objazd naukowy – trzeci dzień konferencji   

    W trzecim dniu seminarium (22 września 2017 r.) wielonarodowe grono uczestników odbyło wycieczkę terenową, by zapoznać się z obiektami archeologicznymi będącymi tematem obrad. Goście zwiedzili grodziska w Czermnie (dawny Czerwień), Gródku nad Bugiem (d. Wołyń) oraz skansen „Wioska Gotów” w Masłomęczu. Seminarium zakończono w Ośrodku Kultury Regionalnej „Królewski Kąt” w Czumowie. W pałacyku, położonym na urwistym brzegu granicznego Bugu, nastąpiło zakończenie konferencji. Dr hab. Marcin Wołoszyn, kierownik projektu, podsumował wyniki obrad oraz przedstawił najbliższe plany naukowe dotyczące kontynuacji badań Grodów Czerwieńskich.