Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą  Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

  •    V seminarium poświęcone Grodom Czerwieńskim 20-22 IX 2017 – relacja   

     

    W dniach 20-22 września w Zamościu odbyły się obrady piątego seminarium naukowego poświęconego problematyce tzw. Grodów Czerwieńskich (X – XIII w.). Ich stolicą, według naukowców, był gród Czerwień identyfikowany obecnie z ziemnymi wałami grodziska we wsi Czermno koło Tyszowiec. W dniu 20 września, w Sali Consulatus zamojskiego ratusza Prezydent Miasta Pan Andrzej Wnuk powitał liczne grono badaczy zaangażowanych w tematykę i realizację projektu naukowego „Grody Czerwieńskie – złote jabłko polskiej archeologii”. Obrady zamojskiego seminarium, podsumowującego kilkuletnie prace naukowe, odbywały się pod ogólnym hasłem: „Przeminęło z wiatrem? Wczesnośredniowieczne ośrodki centralne na dzisiejszych obszarach peryferyjnych. Między nauką, ochroną a rewitalizacją.” W konferencji wzięło udział ponad 50 archeologów z Polski, Białorusi, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Serbii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Podstawowym językiem obrad był język angielski. Po wygłoszeniu referatów nastąpiła prezentacja dwutomowego wydawnictwa poświęconego wieloletnim, archeologicznym badaniom grodziska w Czermnie. Następnie uczestnicy seminarium i zaproszeni goście uczestniczyli w otwarciu wystawy towarzyszącej obradom, a eksponującej najcenniejsze i najbardziej efektowne zabytki odkryte w ostatnich latach w Czermnie i okolicach. Największe wrażenie na zwiedzających robiły skarby srebrnej biżuterii znalezione w Czermnie i Perespie. Wystawa  „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem. Skarby Grodów Czerwieńskich” będzie udostępniona do końca 2017 r.

    Obrady seminarium kontynuowano 21 września w Sali Koncertowej Muzeum Zamojskiego, zaś dokończono i podsumowano 22 września w zabytkowym obiekcie w Czumowie koło Hrubieszowa.