Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą  Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1700

  •    Chrzest Polski w ilustracjach   

    Muzeum Zamojskie informuje, że od dnia 6 września w Galerii prof. Mariana Koniecznego na Plantach (ul. Łukasińskiego 2 B, dawne kasyno kozackie) udostępniona została dla zwiedzających wystawa pt. Chrzest Polski w ilustracjach”. Kuratorem kolekcji jest Pani Maria Grażyna Szpyra – współorganizatorka, wraz z Krasnobrodzkim Domem Kultury, Ogólnopolskich Plenerów i Warsztatów Ilustratorów w Krasnobrodzie.

    Autorami ilustracji prezentowanych na wystawie są wybitni polscy artyści – laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych prądów i kierunków malarstwa, twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”.

    W 2015 roku tematem spotkania artystów w Krasnobrodzie była 1050. rocznica Chrztu Polski. Ilustratorzy stworzyli piękny i barwny obraz wydarzeń z chrześcijańskiej historii Polski, a zwłaszcza z jej początków. Źródłem wiedzy i inspiracji dla artystów były średniowieczne kroniki, podania i legendy oraz dzieła wybitnych polskich pisarzy, poetów, myślicieli, z których w większości pochodzą teksty zamieszczone pod ilustracjami. Część prac przedstawia początki chrześcijaństwa w Polsce poprzez osobę pierwszego polskiego władcy – Mieszka I i jego żony Dobrawy. W ilustracja odnaleźć można również postacie polskich świętych, jak np. św. Wojciecha, św. Stanisława.

    Wystawę zwiedzać można do dnia 1 października br. we wszystkie dni tygodnia, oprócz poniedziałków, w godz. od 10.00 do 17.00.