Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    VIII Konkurs Historyczny „Dzieci Zamojszczyzny. Siostry – Dzieciom.”   

   

  19 maja 2017 r. odbył się finał VIII Konkursu Historycznego „Dzieci Zamojszczyzny” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość, Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Zamościu. Katolickie Radio Zamość objęło konkurs patronatem medialnym. Organizatorami tego przedsięwzięcia jest szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Zamościu oraz Muzeum Zamojskie w Zamościu. 

  Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Siostry – Dzieciom” i została poświęcona działalności Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w czasach wojennych i powojennych na terenach Zamojszczyzny. Ich Zgromadzenie prowadzi obecnie Dom Opieki Społecznej przy ul. Żdanowskiej w Zamościu oraz Dom Rekolekcyjny w Łabuniach. Niewiele osób wie, że te dzielne Siostry podczas II wojny światowej zapewniły schronienie i opiekę setkom osieroconych dzieci: polskim, żydowskim, ukraińskim, a nawet niemieckim, ponieważ twierdziły, że „w każdym dziecku jest cząstka Boża”. Podczas zawieruchy wojennej wysiedlono je z dziećmi z klasztoru w Łabuniach. Część z nich udała się do Radecznicy, gdzie znalazły schronienie w klasztorze o. Bernardynów, część władze miejskie Zamościa zakwaterowały w szkole handlowej przy ul. Łukasińskiego (obecny Ekonomik), inne dostały niewielką parcelę przy ul. Żdanowskiej z małym drewnianym domkiem. I wszędzie przyjmowały osierocone dzieci. Ryzykowały życiem i bardzo ciężko pracowały, aby móc wyżywić swoich wychowanków. Bywało, że setką niemowląt zajmowały się tylko trzy siostry. Inne udawały się do wyczerpujących prac w polu czy na kwestę. Uratowały wiele istnień, ale nikt nie wie dokładnie ile, bo bezpieczniej było nie prowadzić dokumentacji. Za swoją działalność i piękną postawę 27 grudnia 1993 r. otrzymały dyplom i medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, który w konsulacie Izraela odebrała siostra Bogumiła Makowska, uczestniczka tamtych wydarzeń.
  Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z Zamościa oraz z powiatu zamojskiego. Wzięło w nim udział 7 szkół:
  Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
  Zespół Szkół w Wysokiem
  Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
  Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie
  Zespół Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu
  Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Zamościu.
  Konkurs odbył się podczas wycieczki po Zamościu, a najważniejszym punktem programu było Zgromadzenie Sióstr mieszczące się przy ul. Żdanowskiej. Siostra Maria, przełożona Zgromadzenia, serdecznie wszystkich przywitała i zaprosiła do klasztornej kaplicy. Okazało się, że przygotowała dla młodzieży niespodziankę: z archiwum w Lublinie wypożyczyła dokumenty i zdjęcia z okresu II wojny światowej oraz medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, ten sam, który odebrała s. Bogumiła Makowska. Dzieci miały możliwość wziąć medal do ręki i z bliska mu się przyjrzeć. Siostra Maria opowiedziała pokrótce o historii Zgromadzenia, odczytała fragmenty dokumentów oraz relacji sióstr z czasów okupacji niemieckiej, pokazała zdjęcia z tamtego okresu, a także zaprosiła siostrę Leokadię, która, jako dziecko, była świadkiem tamtych wydarzeń, aby zaprezentowała młodzieży oryginalny habit noszony przez Zgromadzenie w tamtym okresie.
  Młodzież miała również okazję zwiedzić Stare Miasto, fortyfikacje zamojskie, a także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu przy ul. Łukasińskiego (Ekonomik), gdzie w okresie wojennym Siostry prowadziły ochronkę dla sierot.
  Podsumowanie konkursu odbyło się w Galerii prof. Mariana Koniecznego. Wśród przybyłych gości znaleźli się: Pan Andrzej Zastąpiło – Wiceprezydent Miasta Zamość, Pani Agnieszka Kowal – Dyrektor Wydziału Oświaty Miasta Zamość, Pani Alicja Dubel – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu oraz Pan Piotr Kondraciuk – Wicedyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu. Posła Sławomira Zawiślaka reprezentowali kpt. Józef Łaba i mjr Ryszard Jabłoński z ŚZŻAK Oddział w Zamościu. Nie mogło też zabraknąć bohaterek konkursu – Franciszkanek Misjonarek Maryi, które reprezentowane były przez Siostrę Marię i Siostrę Teresę
  W kategorii PRACA PLASTYCZNA nagrody i wyróżnienia zdobyli:
  I MIEJSCE – Karol Gajak ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Zamościu (n-l Marta Słomianowska)
  II MIEJSCE – Wiktoria Czajkowska z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie (n-l Ewa Nogas)
  III MIEJSCE – Agnieszka Tokarska ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Zamościu (n-l Marta Słomianowska)
  WYRÓŻNIENIE – Paweł Cisek z Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie (n-l Celina Lalik)
  WYRÓŻNIENIE – Roksana Waśko ze Szkoły Podstawowej w Wysokiem (n-l Aleksandra Hajduk)
  WYRÓŻNIENIE – Anna Skrzypik ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu (n-l Małgorzata Magryta)

  W kategorii PRACA LITERACKA nagrody zdobyli:
  I MIEJSCE – Maciej Kołtun z Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie (n-l Celina Lalik)
  II MIEJSCE – Stefan Kot z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie (n-l Edyta Wojtasiuk)
  III MIEJSCE – Krystian Józefko ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Zamościu (n-l Joanna Muda)

  W kategorii TEST WIEDZY nagrody zdobyli:
  I MIEJSCE – Aleksandra Karpińska, Oliwia Karpińska, Stefan Kot z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie (n-l Ewa Nogas)
  II MIEJSCE – Gabriel Gałan, Monika Łasocha, Przemysław Wach ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim (n-l Grażyna Kawalec)
  III MIEJSCE – Maja Tymecka, Katarzyna Zubala, Agnieszka Tokarska ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Zamościu (n-l Małgorzata Drozd)
  NAGRODA GŁÓWNA (za najlepiej napisany test wiedzy) – Dawid Pakuła z Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie (n-l Celina Lalik)
  Serdeczne gratulacje nie tylko dla nagrodzonych, lecz dla wszystkich uczestników konkursu, za to, że mierzą się z tak trudną tematyką, że wzbogacają swoją wiedzę, rozszerzają swoje horyzonty, kształtują swoją patriotyczną postawę. To dzięki takim młodym ludziom pamięć o takich bohaterach jak Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi nie przeminie. Wielkie ukłony dla nauczycieli, którzy potrafią zainspirować swoich uczniów i rozwijać w nich ciekawość świata.
  (opr. Marta Słomianowska)