Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    Zaproszenie do projektu   


  Muzeum Zamojskie w Zamościu serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i ich opiekunów, do uczestnictwa w projekcie „Uniwersalna wartość Zamościa jako miasta światowego dziedzictwa UNESCO” – historia, architektura, społeczeństwo, który będzie realizowany w 2017 roku. Celem programu jest obok budowania motywacji poznawczych dzieci i młodzieży także rozbudzenie umiejętności korzystania z dóbr kultury w oparciu o ponadczasową wartość historyczną miasta Zamościa jako „małej Ojczyzny”w aspekcie dziedzictwa kulturowego, będącego wyróżnieniem społeczności lokalnej na tle Polski oraz na arenie międzynarodowej. W projekcie akcentujemy także wartościowe wykorzystanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, do której przede wszystkim adresowany jest projekt.

  Projekt zawiera trzy bloki tematyczne, w których będą miały miejsce: spotkania, wycieczki, konkurs plastyczny i lekcje „żywej historii”.
  Zgłoszenia przyjmuje Dział Oświatowy Muzeum Zamojskiego w Zamościu do 15.05.2017 r. (tel. 883375571, e-mail: edukacja@muzeum-zamojskie.pl)
  Od 20.05. do 25.06.2017 roku realizowany będzie element programu obejmujący bloki tematyczne: ?Architektura i kompozycja miasta Zamościa?, „Fundator Zamościa. Założenie miasta i Ordynacji Zamojskiej”.
  Informujemy, że liczba miejsc dla uczestników projektu jest ograniczone, stąd prosimy o jak najszybsze zgłaszanie uczestników zajęć.

  Dział Oświatowy Muzeum Zamojskiego