Pierwszy „cytat” z Matejki - Adam Poniński ze Szczęsnym Potockim Centralny fragment obrazu z dodaną lożą Drugi „cytat” z Matejki - Franciszek Salezy Potocki, Michał Fryderyk Czartoryski i brat króla Michał Jerzy Poniatowski

Muzeum Zamojskie zaprasza na prezentację obrazu
„Rejtan wg Matejki” - Georga Fischhofa.
Obraz można oglądać w dniach:
wtorek - niedziela w godz. od 900 do 1600.

 •    „Amicus Museum” Edycja A.D. 2016   

   W Muzeum Zamojskim w Zamościu 26 lutego 2017 roku odbyła się  uroczystość wręczenia dyplomu  „Amicus Museum 2016”.  

  Dyrektor Andrzej Urbański podziękował wszystkim, którzy w sposób szczególny przyczynili się do promocji i rozwoju Muzeum. Tym razem wyróżnił biura turystyczne, które w swoich programach edukacyjno – poznawczych konsekwentnie promują Muzeum Zamojskie, jako ważne i wyjątkowe miejsce w w procesie poznawczym: „Zamość jako miasto idealne, wpisane na listę UNESCO”. Laureatami „Amicus Museum 2016” został Łukasz Miazek – Fabryka Turystyki, Lublin oraz Małgorzata i Krzysztof Styła – Biuro Turystyki Przyrodniczej ?Perkoz?, Lublin. Na dyplomie tradycyjnie umieszczono wybrany eksponat pozyskany do zbiorów w 2016 roku. Tym razem jest to paszport dyplomatyczny mecenasa Henryka Rosińskiego z 1919 roku. Henryk Rosiński, współtwórca Muzeum, czynnie uczestniczył w życiu kulturalnym  międzywojennego Zamościa a także w zamojskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Szczególne podziękowanie zostało złożone na ręce kol. Bożeny Smutniak, która w 2016 roku do Muzeum Zamojskiego i Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał zawitała z 77 grupami turystycznymi, bijąc rekordy wśród przewodników.

  Uroczystość uświetniła promocja wydawnictwa „Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779 – 1783, T VIII” oraz obecność naukowców: prof. dr hab. Andrzeja Janeczka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dra Waldemara Bukowskiego z Historii Instytutu PAN w Krakowie, prof. Zdzisława Budzyńskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracujących przy przygotowaniu pełnej edycji krytycznej VIII tomu.

  Oryginał mapy znajduje się w Archiwum Wojennym w Wiedniu – Kriegsarchiv, sygn. BIXa.390
  Jest to kompletna, wielkoskalowa mapa Królestwa Galicji i Lodomerii, przygotowywana od 1775 r., sporządzona w latach 1779 – 1783, od nazwiska kierującego pracami zwana potocznie mapą Miega. Początkowo utajniona ze względu na swoje znaczenie militarne, nigdy nie została wydana i pozostaje do dziś w rękopisie. Składa się z 413 wielkoformatowych arkuszy (podstawowy rozmiar: 24?16 cali, czyli ok. 63?42 cm) oraz kilkudziesięciu arkuszy dodatkowych, o łącznej powierzchni ok. 115 m kwadr. Zachowana jest w trzech pełnych egzemplarzach: oryginał, czystorys, kopia. Towarzyszy jej 6 tomów opisów in folio, stanowiących komentarz do poszczególnych map, tom kalkulacji topometrycznych oraz wykaz miejscowości i osobny spis poprawek nazewnictwa).

  Na spotkanie przybyła liczna grupa miłośników kartografii, przewodnicy turystyczni, regionaliści, nie zabrakło również prof. dr hab. Ryszarda Szczygła, przewodniczącego Rady  Muzeum Zamojskiego.